MENU (L)

Ngọt - Thấy Chưa (Lyrics)

Hát cho giờ ra chơi
Mà trời mưa rơi
Như ngày em không thấy nắng
Em thấy không có bạn

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Ngọt - Thấy Chưa (Lyrics)

Hát cho giờ ra chơi
Mà trời mưa rơi
Như ngày em không thấy nắng
Em thấy không có bạn
Em đứt ngang dây đàn
Em sẽ không ghi bàn hôm nay
Cứ ngồi đây thôi
Cùng lời anh nói
Cứ để cơn giông nó tới
Cho tới hôm anh về
Giữ lấy cánh thư để trong tay

Bởi vì sẽ có ngày em thấy


Những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em

Cho dù ta ưa
Một ngày không mưa
Nhưng làm sao cây sống mãi
Nếu nắng chang chang hoài
Không có hôm mưa lại
Như cái hôm em phải chào thua


Buông hai tay
Buông hai tay
Em đã cố
Đã cố hôm nay
Giờ kệ nó đi
Em không làm gì
Chỉ nhìn mặt trời đi qua

Sẽ có ngày em thấy
Những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai


Thấy chưa thấy chưa em
Thấy chưa thấy chưa em

Nắng bắt đầu lên đó
Mưa bắt đầu tan đó
Cho dù chuyện đời vẫn khó
Níu lấy những gì em có
Để chờ ngày mai anh quay trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em

Ngày mai có nắng vàng
Sẽ tàn nhanh
Mình đâu có dễ dàng


Giữ lại tuổi xanh
Thế nên đừng chờ may mắn
Đừng ôm cay đắng mãi

Sẽ có ngày em thấy
Những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa thấy chưa em

Có sao có sao đâu
Told you told you so