MENU (6)

We Wish You a Merry Christmas 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a Happy New Year


We Wish You a Merry Christmas 「Tekst」

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a Happy New Year

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

[Verse 2]
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding


And bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

[Verse 3]
For we all like figgy pudding
We all like figgy pudding
We all like figgy pudding
So bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin


We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

[Verse 4]
And we won't go until we've got some
We won't go until we've got some
We won't go until we've got some
So bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a Happy New Year

Version 2


[Verse 1]
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

[Verse 2]
O bring us some figgy pudding
O bring us some figgy pudding
O bring us some figgy pudding


And bring it right here

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

[Verse 3]
And we won't go until we've got some
And we won't go until we've got some
And we won't go until we've got some
So bring some out here

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin


Good tidings for Christmas and a Happy New Year

[Verse 4]
It's a season for music
It's a season for music
It's a season for music
And a time of good Cheer

[Refrain]
Good tidings we bring for you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year

Version 3


[Verse 1]
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New Year

(The first line of the refrain can also be rendered
As "Good tidings we bring, to you of good cheer")

[Verse 2]


Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And bring it right here

[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New Year

[Verse 3]
Now bring some tea and breakfast
Now bring some tea and breakfast
Now bring some tea and breakfast
And bring it right here[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New Year

[Verse 4]
Christmastime is coming
Christmastime is coming
Christmastime is coming
It soon will be here

[Refrain]
Good tidings to you, where ever you are
Good Tidings at Christmas and a Happy New YearWe Wish You a Merry Christmas 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Życzymy Ci wesołych świąt
Życzymy Ci wesołych świąt
Życzymy Ci wesołych świąt
I szczęśliwego Nowego Roku

[Refren]
Dobre pływki przynosimy do ciebie i twoich krewnych
Życzymy Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku

[Werset 2]
Teraz przynieś nam pewne pudding
Teraz przynieś nam pewne pudding
Teraz przynieś nam pewne pudding


I przynieś tutaj

[Refren]
Dobre pływki przynosimy do ciebie i twoich krewnych
Życzymy Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku

[Werset 3]
Dla wszystkich lubimy figgy budyń
Wszyscy lubimy figgy budyń
Wszyscy lubimy figgy budyń
Więc przynieś tutaj

[Refren]
Dobre pływki przynosimy do ciebie i twoich krewnych


Życzymy Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku

[Werset 4]
I nie pójdziemy, dopóki nie mamy trochę
Nie pójdziemy, dopóki nie mamy trochę
Nie pójdziemy, dopóki nie mamy trochę
Więc przynieś tutaj

[Refren]
Dobre pływki przynosimy do ciebie i twoich krewnych
Życzymy Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku

Wersja 2


[Werset 1]
Życzymy Ci wesołych świąt
Życzymy Ci wesołych świąt
Życzymy Ci wesołych świąt
I szczęśliwego Nowego Roku

[Refren]
Dobre pływki przynosimy dla Ciebie i Twoich Kin
Dobre pływki na Boże Narodzenie i szczęśliwego nowego roku

[Werset 2]
O Przynieś nam trochę oznakowania budyń
O Przynieś nam trochę oznakowania budyń
O Przynieś nam trochę oznakowania budyń


I przynieś tutaj

[Refren]
Dobre pływki przynosimy dla Ciebie i Twoich Kin
Dobre pływki na Boże Narodzenie i szczęśliwego nowego roku

[Werset 3]
I nie pójdziemy, dopóki nie mamy trochę
I nie pójdziemy, dopóki nie mamy trochę
I nie pójdziemy, dopóki nie mamy trochę
Więc przynieś tutaj

[Refren]
Dobre pływki przynosimy dla Ciebie i Twoich Kin


Dobre pływki na Boże Narodzenie i szczęśliwego nowego roku

[Werset 4]
Jest sezon na muzykę
Jest sezon na muzykę
Jest sezon na muzykę
I czas dobrego dopingu

[Refren]
Dobre pływki przynosimy dla Ciebie i Twoich Kin
Dobre pływki na Boże Narodzenie i szczęśliwego nowego roku

Wersja 3.


[Werset 1]
Życzymy Ci wesołych świąt
Życzymy Ci wesołych świąt
Życzymy Ci wesołych świąt
I szczęśliwego Nowego Roku

[Refren]
Dobre typy dla ciebie, gdziekolwiek jesteś
Dobre pływki na Boże Narodzenie i Szczęśliwego Nowego Roku

(Pierwsza linia refrenu może być również renderowana
Jako "dobre pływki, które przynosimy, do ciebie dobrej myśli")

[Werset 2]


Teraz przynieś nam pewne pudding
Teraz przynieś nam pewne pudding
Teraz przynieś nam pewne pudding
I przynieś tutaj

[Refren]
Dobre typy dla ciebie, gdziekolwiek jesteś
Dobre pływki na Boże Narodzenie i Szczęśliwego Nowego Roku

[Werset 3]
Teraz przynieś herbatę i śniadanie
Teraz przynieś herbatę i śniadanie
Teraz przynieś herbatę i śniadanie
I przynieś tutaj[Refren]
Dobre typy dla ciebie, gdziekolwiek jesteś
Dobre pływki na Boże Narodzenie i Szczęśliwego Nowego Roku

[Werset 4]
Christmastime nadchodzi
Christmastime nadchodzi
Christmastime nadchodzi
Wkrótce tu będzie

[Refren]
Dobre typy dla ciebie, gdziekolwiek jesteś
Dobre pływki na Boże Narodzenie i Szczęśliwego Nowego Roku