MENU (5)

Porter Robinson - Look at the Sky - Prevod in besedilo (Pesem)

Is it fate?
If it's not easy, it must not be
At that age
I cherished the flowers beneath my feet


Porter Robinson - Look at the Sky (Pesem)

Is it fate?
If it's not easy, it must not be
At that age
I cherished the flowers beneath my feet
But then something must have changed in me
I used to feel so light
Now I'll try
I just want time

[Pre-Chorus]
Wait again
I will be much better then
Holding on, I said


I will be much better then

[Chorus]
Look at the sky, I'm still here
I'll be alive next year
I can make something good, oh
Something good
Look at the sky, I'm still here
I'll be alive next year
I can make something good, oh
Something good

[Verse 2]
Are you close?


Shouldn't it come to you naturally?
And everyone knows (Oh)
You're losing your gift and it's plain to see
But then something must have changed in me
I don't fear it anymore
Now I'm sure
I'm sure

[Chorus]
Look at the sky, I'm still here
I'll be alive next year
I can make something good, oh
Something good
Look at the sky, I'm still here


I'll be alive next year
I can make something good, oh
Something good

[Bridge]
Wait again
I will be much better then
And suddenly
I've restored your faith in me

[Chorus]
Look at the sky
Look at the sky, I'm still here
I'll be alive next year


I can make something good, oh
Something good

[Outro]
Look at the sky, I'm still here
I'll be alive next year
I can make something good
Something good
Look at the sky, I'm still here
I'll be alive next year
I can make something good
Something good


Porter Robinson - Look at the Sky - Prevod in besedilo (Pesem)


Je to osud?


Ak to nie je ľahké, nesmie to byť
V tomto veku
Zdvihol som kvety pod mojimi nohami
Ale potom sa niečo muselo zmeniť
Cítil som sa tak svetlo
Teraz sa pokúsim
Chcem len čas

[Pre-Chorus]
Opäť počkať
Potom budem oveľa lepšie
Držal som, povedal som
Potom budem oveľa lepšie


[Chorus]
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré, oh
Niečo dobré
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré, oh
Niečo dobré

[Verš 2]
Si blízko?
Nemalo by to prirodzene prísť?
A každý vie (oh)


Stratíte svoj dar a je to prosba
Ale potom sa niečo muselo zmeniť
Už sa nebojím
Teraz som si istý
som si istý

[Chorus]
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré, oh
Niečo dobré
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré, oh


Niečo dobré

[Most]
Opäť počkať
Potom budem oveľa lepšie
A zrazu
Obnovil som svoju vieru vo mňa

[Chorus]
Pozri sa na oblohu
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré, oh
Niečo dobré[OUTRO]
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré
Niečo dobré
Pozrite sa na oblohu, som tu stále
Budem nažive budúci rok
Môžem niečo dobré
Niečo dobré