MENU (3)

ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ: Visiting Hours - ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ - Ed Sheeran

I wish that heaven had visiting hours
So I could just show up and bring good news
That she's getting older and I wish that you'd met her
The things that she'll learn from me, I got them all from you


Visiting Hours ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ - Ed Sheeran

I wish that heaven had visiting hours
So I could just show up and bring good news
That she's getting older and I wish that you'd met her
The things that she'll learn from me, I got them all from you

[Chorus]
Can I just stay a while and we'll put all the world to rights?
The little ones will grow and I'll still drink your favourite wine
And soon, they're going to close, but I'll see you another day
So much has changed since you've been away

[Verse 2]
Well, I wish that heaven had visiting hours


So I could just swing by and ask your advice
What would you do in my situation?
I haven't a clue how I'd even raise them
What would you do? 'Cause you always do what's right

[Chorus]
Can we just talk a while until my worries disappear?
I'd tell you that I'm scared of turning out a failure
You'd say, "Remember that the answer's in the love that we create"
So much has changed since you've been away

[Verse 3]
I wish that heaven had visiting hours
And I would ask them if I could take you home


But I know what they'd say, that it's for the best
So I would live life the way you taught me
And make it on my own

[Chorus]
And I will close the door, but I will open up my heart
And everyone I love will know exactly who you are
Cause this is not goodbye, it is just 'til we meet again
So much has changed since you've been away


ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ: Visiting Hours - ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ - Ed Sheeran


ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ[ਕੋਰਸ]
ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ?
ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਈਨ ਪੀਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

[ਆਇਤ 2]
ਖੈਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 'ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ


[ਕੋਰਸ]
ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, "ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ"
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

[ਆਇਤ 3]
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਈ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਓ

[ਕੋਰਸ]


ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ