MENU (8)

Песен: Visiting Hours - Превод и текстове - Ed Sheeran

I wish that heaven had visiting hours
So I could just show up and bring good news
That she's getting older and I wish that you'd met her
The things that she'll learn from me, I got them all from you


Visiting Hours Песен - Ed Sheeran

I wish that heaven had visiting hours
So I could just show up and bring good news
That she's getting older and I wish that you'd met her
The things that she'll learn from me, I got them all from you

[Chorus]
Can I just stay a while and we'll put all the world to rights?
The little ones will grow and I'll still drink your favourite wine
And soon, they're going to close, but I'll see you another day
So much has changed since you've been away

[Verse 2]
Well, I wish that heaven had visiting hours


So I could just swing by and ask your advice
What would you do in my situation?
I haven't a clue how I'd even raise them
What would you do? 'Cause you always do what's right

[Chorus]
Can we just talk a while until my worries disappear?
I'd tell you that I'm scared of turning out a failure
You'd say, "Remember that the answer's in the love that we create"
So much has changed since you've been away

[Verse 3]
I wish that heaven had visiting hours
And I would ask them if I could take you home


But I know what they'd say, that it's for the best
So I would live life the way you taught me
And make it on my own

[Chorus]
And I will close the door, but I will open up my heart
And everyone I love will know exactly who you are
Cause this is not goodbye, it is just 'til we meet again
So much has changed since you've been away


Песен: Visiting Hours - Превод и текстове - Ed Sheeran


Иска ми се небето да посещава часове
Така че можех просто да се появя и да донеса добри новини
Че тя става по-възрастна и искам да я срещна
Нещата, които тя ще научи от мен, аз ги получих от вас[Хор]
Мога ли просто да остана малко и ще поставим целия свят на правата?
Малките ще растат и все още ще пия любимото ви вино
И скоро ще се затворят, но ще ви видя друг ден
Толкова много се промени, откакто сте били далеч

[Стих 2]
Е, искам небето да има часове
Така че можех просто да се люшкам и да попитам вашите съвети
Какво бихте направили в моята ситуация?
Нямам представа как дори ще ги повдигна
Какво би направил? Защото винаги правите това, което е правилно


[Хор]
Можем ли просто да говорим известно време, докато тревожите ми изчезнат?
Бих ви казал, че се страхувам да изстреля провал
Бихте казали: "Не забравяйте, че отговорът е в любовта, която създаваме"
Толкова много се промени, откакто сте били далеч

[Стих 3]
Иска ми се небето да посещава часове
И бих ги попитал дали мога да те заведа у дома
Но аз знам какво биха казали, че е за най-доброто
Така че ще живея живота по начина, по който ме научихте
И го направете сам

[Хор]


И ще затворя вратата, но ще отворя сърцето си
И всеки, който обичам, ще знам точно кой си
Защото това не е сбогом, просто се срещаме отново
Толкова много се промени, откакто сте били далеч