MENU (1)

Running Wild (Tumblr Girls 2) - Dịch sang tiếng Việt - G-Eazy 「Lời bài hát」

Story about a girl I know. Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
I’m trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild


Running Wild (Tumblr Girls 2) 「Lời bài hát」 - G-Eazy

Story about a girl I know. Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
I’m trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild
Girl, just slow it down, could you slow it down? (Slow down)
Cause you running wild and free

[Verse 1: G-Eazy]
Yeah
She's running wild these days
Got in a fight the other night, now we ain’t spoke in three days
You ragin' in South Beach, a couple of your friends had b-days
Someone said they seen you with somebody, you used up your cheat days


It’s fucked up (Fuck)
Pot calling the kettle black
Hate the fact you wildin' out
And I'm tripping trying to get you back
All of the sudden the tables turn
Trying to keep this shit intact
Know you'll be the death of me, I'm saying
Look, that's just a fact

[Bridge: G-Eazy]
I'm in love with these Tumblr girls
With skinny waists and drug habits (Ayy)
Pretty faces, love status, she acts as if she's the baddest (Ayy)
Man, I swear she's just like tons of girls


It's all pretend, can't see it
You just wanna live carefree
Your soul's wild, go free it (Wild, go free it)

[Chorus: Kossisko & G-Eazy]
Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)(You missing all my calls)
I'm trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah) (I feel like you're a million miles away)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild
Girl, just slow it down, could you slow it down?
Cause you're running wild and free (Yeah, uh)

[Verse 2: G-Eazy]
On a flight to Miami sittin' first class with champagne


Penthouse at the Mondrian, all her model friends came (Uh)
She likes running wild and free, she's the one you can't tame
I'm familiar with the real world, she just think it's a game (Mmm)
On Monday she's in love with me, she can't imagine no other (Facts)
Tuesday we get in a fight, on Wednesday blockin' my number (Wow)
Thursday she's partyin', hits Richie, 1 OAK, she's covered
Goes to sleep at 6 AM, Friday shootin' the cover

[Bridge: G-Eazy]
I'm in love with these Tumblr girls
With skinny waists and drug habits (Ayy)
Pretty faces, love status, she acts as if she's the baddest
Man, I swear she's just like tons of girls
It's all pretend, can't see it


You just wanna live carefree
Your soul's wild, go free it (Wild, go free it)

[Chorus: Kossisko & G-Eazy]
Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
I'm trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild
Girl just slow it down, could you slow it down? (I feel like you're so far [?])
Cause you running wild and free (Yeah, uh)

[Outro: G-Eazy]
It's all good though
Yeah, uhRunning Wild (Tumblr Girls 2) - Dịch sang tiếng Việt - G-Eazy 「Lời bài hát」


Câu chuyện về một cô gái tôi biết. Di chuyển trên crazy, thiếu những cuộc gọi đó (vâng, vâng, ooh, yeah, yeah)
Tôi đang cố gắng để có được bạn, nhưng bạn đang làm cho nó khó khăn (yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
Bạn nói rằng bạn đang chạy hoang, chạy hoang dã, chạy hoang dã
Bạn thích chạy hoang dã, chạy hoang dã, chạy hoang dã
Cô gái, chỉ cần làm chậm nó, bạn có thể làm chậm nó không? (Chậm lại)
Khiến bạn chạy hoang dã và tự do

[Câu 1: G-eazy]

Cô ấy đang chạy hoang dã những ngày này
Có trong một cuộc chiến đêm khác, bây giờ chúng tôi không nói trong ba ngày
Bạn Ragin 'ở South Beach, một vài người bạn của bạn đã có những ngày B
Ai đó nói họ nhìn thấy bạn với ai đó, bạn đã sử dụng hết ngày gian lận của bạn


Nó đã fucked lên (chết tiệt)
Nồi gọi ấm đun nước màu đen
Ghét sự thật bạn đang hoang dã
Và tôi đang vấp phải để đưa bạn trở lại
Tất cả đột ngột các bảng biến
Cố gắng giữ nguyên shit này nguyên vẹn
Biết bạn sẽ là cái chết của tôi, tôi đang nói
Nhìn, đó chỉ là một sự thật

[Cầu: G-eazy]
Tôi đang yêu những cô gái Tumblr này
Với thắt lưng gầy và thói quen ma túy (AYY)
Khuôn mặt xinh đẹp, tình trạng tình yêu, cô ấy hành động như thể cô ấy là người xấu (Ayy)
Người đàn ông, tôi thề cô ấy giống như hàng tấn con gái


Tất cả đều giả vờ, không thể nhìn thấy nó
Bạn chỉ muốn sống vô tư
Linh hồn của bạn hoang dã, hãy tự do nó (hoang dã, đi miễn phí)

[Điệp khúc: Kossisko & G-eazy]
Di chuyển trên crazy, thiếu những cuộc gọi đó (yeah, yeah, ooh, yeah, yeah) (bạn đang bỏ lỡ tất cả các cuộc gọi của mình)
Tôi đang cố gắng để đến với bạn, nhưng bạn đang làm cho nó khó khăn (yeah, yeah, ooh, yeah, yeah) (tôi cảm thấy như bạn là một triệu dặm)
Bạn nói rằng bạn đang chạy hoang, chạy hoang dã, chạy hoang dã
Bạn thích chạy hoang dã, chạy hoang dã, chạy hoang dã
Cô gái, chỉ cần làm chậm nó, bạn có thể làm chậm nó không?
Vì bạn đang chạy hoang dã và miễn phí (yeah, uh)

[Câu 2: G-eazy]
Trên một chuyến bay đến lớp đầu tiên của Miami Sittin với Champagne


Penthouse tại Mondrian, tất cả những người bạn mẫu của cô đã đến (uh)
Cô ấy thích chạy hoang dã và tự do, cô ấy là người bạn không thể thuần hóa
Tôi quen thuộc với thế giới thực, cô ấy chỉ nghĩ rằng đó là một trò chơi (mmm)
Vào thứ hai, cô ấy đang yêu tôi, cô ấy không thể tưởng tượng được không ai khác (sự thật)
Thứ ba chúng ta đang chiến đấu, vào thứ Tư Blockin 'Số của tôi (WOW)
Thứ năm, cô ấy là Partyin ', đánh Richie, 1 Oak, cô ấy đã bảo vệ
Đi ngủ lúc 6 giờ sáng, thứ sáu bắn

[Cầu: G-eazy]
Tôi đang yêu những cô gái Tumblr này
Với thắt lưng gầy và thói quen ma túy (AYY)
Khuôn mặt xinh đẹp, tình trạng tình yêu, cô ấy hành động như thể cô ấy là người xấu nhất
Người đàn ông, tôi thề cô ấy giống như hàng tấn con gái
Tất cả đều giả vờ, không thể nhìn thấy nó


Bạn chỉ muốn sống vô tư
Linh hồn của bạn hoang dã, hãy tự do nó (hoang dã, đi miễn phí)

[Điệp khúc: Kossisko & G-eazy]
Di chuyển trên crazy, thiếu những cuộc gọi đó (vâng, vâng, ooh, yeah, yeah)
Tôi đang cố gắng để có được bạn, nhưng bạn đang làm cho nó khó khăn (yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
Bạn nói rằng bạn đang chạy hoang, chạy hoang dã, chạy hoang dã
Bạn thích chạy hoang dã, chạy hoang dã, chạy hoang dã
Cô gái chỉ cần làm chậm nó, bạn có thể làm chậm nó xuống? (Tôi cảm thấy như bạn rất xa [?])
Vì bạn chạy hoang dã và tự do (yeah, uh)

[OUTRO: G-EAZY]
Tất cả đều tốt mặc dù
Vâng, uh.