MENU (4)

Running Wild (Tumblr Girls 2) - Ukuhunyushwa kwesiZulu - G-Eazy 「Ingoma」

Story about a girl I know. Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
I’m trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild


Running Wild (Tumblr Girls 2) 「Ingoma」 - G-Eazy

Story about a girl I know. Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
I’m trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild
Girl, just slow it down, could you slow it down? (Slow down)
Cause you running wild and free

[Verse 1: G-Eazy]
Yeah
She's running wild these days
Got in a fight the other night, now we ain’t spoke in three days
You ragin' in South Beach, a couple of your friends had b-days
Someone said they seen you with somebody, you used up your cheat days


It’s fucked up (Fuck)
Pot calling the kettle black
Hate the fact you wildin' out
And I'm tripping trying to get you back
All of the sudden the tables turn
Trying to keep this shit intact
Know you'll be the death of me, I'm saying
Look, that's just a fact

[Bridge: G-Eazy]
I'm in love with these Tumblr girls
With skinny waists and drug habits (Ayy)
Pretty faces, love status, she acts as if she's the baddest (Ayy)
Man, I swear she's just like tons of girls


It's all pretend, can't see it
You just wanna live carefree
Your soul's wild, go free it (Wild, go free it)

[Chorus: Kossisko & G-Eazy]
Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)(You missing all my calls)
I'm trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah) (I feel like you're a million miles away)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild
Girl, just slow it down, could you slow it down?
Cause you're running wild and free (Yeah, uh)

[Verse 2: G-Eazy]
On a flight to Miami sittin' first class with champagne


Penthouse at the Mondrian, all her model friends came (Uh)
She likes running wild and free, she's the one you can't tame
I'm familiar with the real world, she just think it's a game (Mmm)
On Monday she's in love with me, she can't imagine no other (Facts)
Tuesday we get in a fight, on Wednesday blockin' my number (Wow)
Thursday she's partyin', hits Richie, 1 OAK, she's covered
Goes to sleep at 6 AM, Friday shootin' the cover

[Bridge: G-Eazy]
I'm in love with these Tumblr girls
With skinny waists and drug habits (Ayy)
Pretty faces, love status, she acts as if she's the baddest
Man, I swear she's just like tons of girls
It's all pretend, can't see it


You just wanna live carefree
Your soul's wild, go free it (Wild, go free it)

[Chorus: Kossisko & G-Eazy]
Moving on crazy, missing those calls (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
I'm trying to get to you, but you’re making it hard (Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah)
You said you're running wild, running wild, running wild
You love running wild, running wild, running wild
Girl just slow it down, could you slow it down? (I feel like you're so far [?])
Cause you running wild and free (Yeah, uh)

[Outro: G-Eazy]
It's all good though
Yeah, uhRunning Wild (Tumblr Girls 2) - Ukuhunyushwa kwesiZulu - G-Eazy 「Ingoma」


Indaba ngentombazane engiyaziyo. Ukuqhubekela Phansi, Kulahlekelwe Lezo Izingcingo (Yebo, Yebo, Ooh, Yebo, Yebo)
Ngizama ukufika kuwe, kepha wenza kube nzima (yebo, yebo, ooh, yebo, yebo)
Uthe ugijima endle, egijima endle, egijima endle
Uyakuthanda ukugijima, egijima yasendle, egijima endle
Intombazane, vele yehlise phansi, ungayinciphisa? (Yehlisa kancane ijubane)
Ngoba ugijima endle futhi mahhala

[Ivesi 1: G-Eazy]
Yebo
Ugijima endle kulezi zinsuku
Ngilwe ngobunye ubusuku, manje asikhulumi ngezinsuku ezintathu
Wena ragin 'ogwini oluseningizimu, abangane bakho abambalwa babenezinsuku zezinsuku
Omunye uthe bakubone nothile, wasebenzisa izinsuku zakho zokukopela


Kuhlelwe (fuck)
Imbiza ebiza i-kettle emnyama
Zonda iqiniso wena zasendle 'ngaphandle
Futhi ngiyakwazi ukuzama ukukubuyisela
Konke kungazelelwe amatafula aphenduka
Izama ukugcina le shit incane
Yazi ukuthi uzoba ukufa kwami, ngiyasho
Bheka, iqiniso nje

[Bridge: G-Eazy]
Ngithandana nalawa mantombazane ama-tumblr
Ngowakha okhalweni kanye nemikhuba yezidakamizwa (ayy)
Ubuso obuhle, Isimo Sothando, Usebenza sengathi uyi-baddest (ayy)
Indoda, ngiyafunga ukuthi unjengamathani amantombazane


Konke kwenza sengathi, ngeke ukukubone
Ufuna nje ukuhlala isikhathi eside
I-Wild Yomphefumlo wakho, hamba uyikhulula (yasendle, ungayikhulula)

[Chorus: Kossisko & G-Eazy]
Ukuqhubekela Phansi, Kulahlekelwe Lezo Izingcingo (Yebo, Yebo, Ooh, Yebo, Yebo) (Uphuthelwa Zonke Izingcingo Zami)
Ngizama ukufika kuwe, kepha wenza kube nzima (Yebo, yebo, ooh, yebo, yebo) (ngizwa sengathi uqhele ngamamayela ayisigidi)
Uthe ugijima endle, egijima endle, egijima endle
Uyakuthanda ukugijima, egijima yasendle, egijima endle
Intombazane, vele yehlise phansi, ungayinciphisa?
Imbangela Ugijima Endle Futhi Mahhala (Yebo, Uh)

[Ivesi 2: G-Eazy]
Ngendiza eya ekilasini lokuqala le-Miami Sittin 'nge-champagne


I-Penthouse eMondrian, bonke abangane bakhe bafika (uh)
Uthanda ukugijima futhi ukhululekile, ungowakho ongakwazi ukulutha
Ngijwayelene nomhlaba wangempela, ucabanga nje ukuthi ngumdlalo (mmm)
NgoMsombuluko ungothanda nami, akacabangi amanye (amaqiniso)
NgoLwesibili Silwa, ngoLwesithathu blockin 'inombolo yami (wow)
ULwesine uPartIn ', ushaya i-Richie, 1 oki, embozwe
Uyolala ngo-6 ekuseni, uLwesihlanu udubula 'ikhava

[Bridge: G-Eazy]
Ngithandana nalawa mantombazane ama-tumblr
Ngowakha okhalweni kanye nemikhuba yezidakamizwa (ayy)
Ubuso obuhle, isimo sothando, wenza sengathi ungumbi
Indoda, ngiyafunga ukuthi unjengamathani amantombazane
Konke kwenza sengathi, ngeke ukukubone


Ufuna nje ukuhlala isikhathi eside
I-Wild Yomphefumlo wakho, hamba uyikhulula (yasendle, ungayikhulula)

[Chorus: Kossisko & G-Eazy]
Ukuqhubekela Phansi, Kulahlekelwe Lezo Izingcingo (Yebo, Yebo, Ooh, Yebo, Yebo)
Ngizama ukufika kuwe, kepha wenza kube nzima (yebo, yebo, ooh, yebo, yebo)
Uthe ugijima endle, egijima endle, egijima endle
Uyakuthanda ukugijima, egijima yasendle, egijima endle
Intombazane vele yehlise phansi, ungayinciphisa? (Ngizwa sengathi ukhona kuze kube manje?
Imbangela egijima yasendle futhi Mahhala (Yebo, Uh)

[OPPO: G-Eazy]
Konke kuhle
Yebo, uh