MENU (8)

Lorde - The Path - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)

Born in the year of OxyContin
Raised in the tall grass
Teen millionaire having nightmares from the camera flash
Now I'm alone on a windswept island


Lorde - The Path (Text piesne)

Born in the year of OxyContin
Raised in the tall grass
Teen millionaire having nightmares from the camera flash
Now I'm alone on a windswept island
Caught in the complex divorce of the seasons
Won't take the call if it's the label or the radio
Ahh
Ahh

[Verse 2]
Arm in a cast at the museum gala
Fork in my purse to take home to my mother
Supermodels all dancing 'round a pharaoh's tomb[Chorus]
Now if you're looking for a savior, well that's not me
You need someone to take your pain for you?
Well, that's not me
Cause we're all broken and sad
Where are the dreams that we had?
Can't find the dreams that we had
Ah, ah, ah
Let's hope the sun will show us the path
Let's hope the sun will show us the path
Ah, ah, ah
I just hope the sun will show us the path
Savior is not me


I just hope the sun will show us the path
Savior is not me
I just hope the sun will show us the path
Path, path


Lorde - The Path - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)


Narodený v roku Oxycontin
Vo vysokej tráve
Teen milionár s nočné mory z blesku fotoaparátu
Teraz som sám na ostrove Windswept
Chytený v komplexnom rozvode ročných období
Nebude zavolať, ak je to štítok alebo rádio
Ahh
Ahh


[Verš 2]
Rameno v obsadení v múzeu gala
Vidlice v mojej peňaženke, aby sa domov na moju matku
Supermodels všetky tancujúce 'kolo faraonova hrobka

[Chorus]
Teraz, keď hľadáte Spasiteľa, No, to nie som ja
Potrebujete niekoho, kto by si pre vás urobil?
No, to nie som ja
Pretože sme všetci zlomené a smutní
Kde sme mali sny?
Nemôžem nájsť sny, ktoré sme mali
Ah, Ah, Ah
Dúfajme, že slnko nám ukáže cestu


Dúfajme, že slnko nám ukáže cestu
Ah, Ah, Ah
Dúfam, že nám slnko ukáže cestu
Spasiteľ nie je ja
Dúfam, že nám slnko ukáže cestu
Spasiteľ nie je ja
Dúfam, že nám slnko ukáže cestu
Cesta, cesta