MENU (5)

Lorde - The Path - Превод и текстове (Песен)

Born in the year of OxyContin
Raised in the tall grass
Teen millionaire having nightmares from the camera flash
Now I'm alone on a windswept island


Lorde - The Path (Песен)

Born in the year of OxyContin
Raised in the tall grass
Teen millionaire having nightmares from the camera flash
Now I'm alone on a windswept island
Caught in the complex divorce of the seasons
Won't take the call if it's the label or the radio
Ahh
Ahh

[Verse 2]
Arm in a cast at the museum gala
Fork in my purse to take home to my mother
Supermodels all dancing 'round a pharaoh's tomb[Chorus]
Now if you're looking for a savior, well that's not me
You need someone to take your pain for you?
Well, that's not me
Cause we're all broken and sad
Where are the dreams that we had?
Can't find the dreams that we had
Ah, ah, ah
Let's hope the sun will show us the path
Let's hope the sun will show us the path
Ah, ah, ah
I just hope the sun will show us the path
Savior is not me


I just hope the sun will show us the path
Savior is not me
I just hope the sun will show us the path
Path, path


Lorde - The Path - Превод и текстове (Песен)


Роден в годината на Oxycontin
Повдигнати във високата трева
Тийн милионер с кошмари от флаш камера
Сега съм сам на остров Windswept
Уловени в комплексното развод на сезоните
Няма да се обади, ако е етикетът или радиото
AHH.
AHH.


[Стих 2]
Ръката в хвърляне в музея гала
Вилица в моя кесията, за да се прибера в моята майка
Супермоделите всички танцуват на фараона гробницата

[Хор]
Сега, ако търсите спасител, това не съм аз
Имате нужда от някой, който да ви вземе болката за вас?
Е, това не съм аз
Защото всички сме счупени и тъжни
Къде са мечтите, които имахме?
Не мога да намеря мечтите, които имахме
Ах, Ах, Ах
Да се ​​надяваме, че слънцето ще ни покаже пътя


Да се ​​надяваме, че слънцето ще ни покаже пътя
Ах, Ах, Ах
Надявам се, че слънцето ще ни покаже пътя
Спасителят не съм аз
Надявам се, че слънцето ще ни покаже пътя
Спасителят не съм аз
Надявам се, че слънцето ще ни покаже пътя
Път, пътека