MENU (7)

Lorde - Helen of Troy - Ukuhunyushwa kwesiZulu (Ingoma)

Hey, hey
I've heard it all before
One minute I was killing 'em all
And the next a brown suit wouldn't let me perform, ah


Lorde - Helen of Troy (Ingoma)

Hey, hey
I've heard it all before
One minute I was killing 'em all
And the next a brown suit wouldn't let me perform, ah
Typical

So I took a happy face and it's coming on like a charm
I don't wanna get lost, I wanna worship the sun
If you want, you can come

I'm in my own little golden age
But it's such a pill when they don't appreciate
So when you smoke that cigarette


Or when you talk shit 'bout an old friend
I know it's hard but do your best
Give yourself a break, have a little faith
Let's hear it for the girls
Living in the modern world

The banging on the door
Everyone please make way for the girl who looks like she flew in from outer space, yesterday, eh
I think I waited out
My little thing is keeping 'em keen
And they could be drinking with you, but they'll be looking at me
This whole time I've been playing it coy, the city's falling for me just like I'm Helen of Troy, ah

So when you're broke and get ahead


Or when you take it out on your boyfriend
I know it's hard but do your best
Give yourself a break, have a little faith
Let's hear it for the girls
Living in the modern world

Give yourself a break, have a little faith
Let's hear it for the girls
Living in the modern world
Let's hear it for the girls
Living in the modern world (Living in the modern world)


Lorde - Helen of Troy - Ukuhunyushwa kwesiZulu (Ingoma)


Sawubona, hey
Ngizwile konke ngaphambili


Umzuzu owodwa ngangikubulala 'em konke
Futhi isudi elandelayo nsundu ibingangivumeli ukuba ngikwenze, ah
-Qobo

Ngakho-ke ngathatha ubuso obujabulile futhi ngiza njenge-charm
Angifuni ukulahleka, ngifuna ukukhonza ilanga
Uma ufuna, ungafika

Ngise-Age yami encane yegolide
Kepha kuyiphilisi elinjalo lapho bengabongi
Ngakho-ke lapho ubhema ugwayi
Noma lapho ukhuluma shit 'bout umngani wakudala
Ngiyazi ukuthi kunzima kodwa yenza okusemandleni akho
Zinike ikhefu, ube nokholo oluncane


Ake sikuzwe amantombazane
Ukuphila Emhlabeni Wanamuhla

Okumangazayo emnyango
Wonke umuntu sicela enze intombazane ebukeka sengathi indiza ivela esikhaleni sangaphandle, izolo, eh
Ngicabanga ukuthi ngilindile
Into yami encane ukugcina 'em line
Futhi bangaphuza nawe, kepha bazongibuka
Sonke lesi sikhathi bengilokhu ngidlala i-coy, ukuwa kwedolobha kimi nje ngithanda uHelen kaTroy, ah

Ngakho-ke lapho uphukile futhi uqhubeke phambili
Noma lapho uyikhipha kwisoka lakho
Ngiyazi ukuthi kunzima kodwa yenza okusemandleni akho
Zinike ikhefu, ube nokholo oluncane


Ake sikuzwe amantombazane
Ukuphila Emhlabeni Wanamuhla

Zinike ikhefu, ube nokholo oluncane
Ake sikuzwe amantombazane
Ukuphila Emhlabeni Wanamuhla
Ake sikuzwe amantombazane
Ukuphila Ezweni Lanamuhla (Ukuphila Ezweni Lanamuhla)